Programowanie w C++ – RPi – STL – List

Wprowadzenie.

Lista “List” to kontener sekwencyjny. Kontener ten charakteryzuje się stałym czasem wstawiania lub usuwania elementu z obu kierunków.

Kontener ten zaimplementowany jest jako lista dwukierunkowa. Każdy element listy zawiera wskaźnik na następny i poprzedni obiekt elementu listy, dzięki czemu kolejne elementy nie są powiązane ze sobą miejscem alokacji.

Zakres artykułu.

 • Właściwości kontenera
 • Program w C++
 • Plik Makefile
 • Testy

Właściwości kontenera

 • Implementacja kontenera list jest podobna do kontenera forward list. Różnica między nimi polega na tym, że kontener forward list posiada wskaźnik tylko do następnego elementu kontenera przez co iteracja może odbywać się jedynie w przód;
 • Operacje wstawiania, wydobywania i przenoszenia są szybsze niż w przypadku kontenerów: array, vector i deque. Zaleta ta sugeruje, że w przypadku algorytmów sortujących zastosowanie kontenera listy może zwiększyć efektywność programu;
 • Bezpośredni dostęp do elementów listy jest niemożliwy. W celu dostania się do konkretnego elementu należy przeiterować kontener określoną ilość razy.

Program w C++

Kod programu, który pozwoli na przetestowanie kontenera “List” zapisałem w pliku main.c i wygląda następująco.

#include <iostream>
#include <list>

#define ROZMIAR_KOLEKCJI	5

using namespace std;

int main()
{
	int i = 0;
	list<int> mojaKolekcja;
	int liczbaElementow = 0;

	// Wstawianie elementów
	for(i=0; i<ROZMIAR_KOLEKCJI; i++)
	{
		mojaKolekcja.push_back(i);
	}
	for(i=10; i>=ROZMIAR_KOLEKCJI; i--)
	{
		mojaKolekcja.push_front(i);
	}

	liczbaElementow = mojaKolekcja.size();

	// Wyświetlenie kolekcji
	for(list<int>::iterator element = mojaKolekcja.begin(); element != mojaKolekcja.end(); element++)
  {
    cout << *element << endl;
  }
}

Plik Makefile

Plik Makefile wygląda następująco:

CC = g++
CFLAGS =
LIBS =

OBJ =\
        main.o

all: main

clean:
        rm -f *.o test

.c.o:
        $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<

main: $(OBJ)
        $(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test

Testy

Gdy już mamy wszystko przygotowane wówczas w konsoli wpisujemy polecenie:

$ make

Następnie uruchamiamy nasz program poleceniem:

$ ./test

Wynik jaki otrzymamy powinien wyglądać następująco:

5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.