Programowanie w C++ – RPi – STL – Forward list

Wprowadzenie.

Lista w przód “Forward list” to kontener sekwencyjny. Kontener ten charakteryzuje się stałym czasem wstawiania oraz usuwania elementów niezależnie od ich położenia.

Zakres artykułu.

 • Właściwości kontenera
 • Program w C++
 • Plik Makefile
 • Testy

Właściwości kontenera

 • Kolejne elementy nie są przechowane w pamięci obok siebie, przez co dostęp do określonego elementu uzyskuje się poprzez przeiterowanie listy od pierwszego elementu;
 • Każdy element kontenera posiada informację o lokalizacji następnego elementu. 
 • Operacje wstawiania, wydobywania i przenoszenia są szybsze niż w przypadku kontenerów: array, vector i deque. Zaleta ta sugeruje, że w przypadku algorytmów sortujących zastosowanie kontenera forward list może zwiększyć efektywność programu;
 • Brak możliwości uzyskania bezpośrednio dostępu do każdego elementu.

Program w C++

Kod programu, który pozwoli na przetestowanie kontenera “Forward list” zapisałem w pliku main.c i wygląda następująco.

#include <iostream>
#include <forward_list>

#define ROZMIAR_KOLEKCJI	10

using namespace std;

int main()
{
	int i = 0;
	forward_list<int> mojaKolekcja;

	// Wstawianie elementów
	for(i=5; i<ROZMIAR_KOLEKCJI; i++)
	{
		mojaKolekcja.push_front(i);
	}

	// Wyswietlenie kolekcji
	for(forward_list<int>::iterator element = mojaKolekcja.begin(); element != mojaKolekcja.end(); element++)
  {
    cout << *element << endl;
  }

  return 0;
}

Plik Makefile

Plik Makefile wygląda następująco:

CC = g++
CFLAGS =
LIBS =

OBJ =\
        main.o

all: main

clean:
        rm -f *.o test

.c.o:
        $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<

main: $(OBJ)
        $(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test

Testy

Gdy już mamy wszystko przygotowane wówczas w konsoli wpisujemy polecenie:

$ make

Następnie uruchamiamy nasz program poleceniem:

$ ./test

Wynik jaki otrzymamy powinien wyglądać następująco:

9
8
7
6
5

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.