Selenium – #10 – Jak odświeżyć stronę?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się, w jaki sposób odświeżyć stronę internetową z wykorzystaniem Selenium WebDriver w Pythonie.

Zakres artykułu.

 • Jak odświeżyć stronę?
 • Testy
 • Zasoby
 • Źródła

Jak odświeżyć stronę?

W celu odświeżenia strony internetowej przy użyciu modułu selenium w języku Python należy skorzystać z metody .refresh() obiektu driver. Obiekt driver jest instancją klasy webdriver.Firefox().

driver.refresh()

Cały kod programu prezentuje się następująco. 

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver
import time

def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://inthou.pl/")
  time.sleep(3)
  driver.refresh()
  time.sleep(3)
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Testy

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu. 

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem. 

source venv/bin/activate

następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu. 

./main.py

Po wykonaniu skryptu powinniśmy ujrzeć następujące zachowanie. Na początku powinna załadować się strona inthou.pl, a po około trzech sekundach powinna zostać odświeżona.

Zasoby

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium, Dostęp z dnia 28 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/interactions/navigation/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.