Selenium – #9 – Jak użyć przycisku do przodu?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się jak użyć przycisku do przodu (dalej) z wykorzystaniem Selenium WebDriver w Pythonie.

Zakres artykułu.

 • Jak użyć przycisku do przodu?
 • Testy
 • Zasoby
 • Źródła

Do uzupełnienia

W celu użycia przycisku do przodu przy użyciu modułu selenium w języku Python należy skorzystać z metody .forward() obiektu driver. Obiekt driver jest instancją klasy webdriver.Firefox().

driver.forward()

Cały kod programu prezentuje się następująco.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver
import time

def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://www.google.pl")
  time.sleep(3)
  driver.get("https://inthou.pl/")
  time.sleep(3)
  driver.back()
  time.sleep(3)
  driver.forward()
  time.sleep(3)
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Do uzupełnienia

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu.

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem.

source venv/bin/activate

następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu.

./main.py

Podczas wykonywania skryptu, przeglądarka powinna zachować się następująco. W pierwszej kolejności powinna załadować się strona google.pl, następnie powinna załadować się strona inthou.pl, kolejno powinniśmy zostać cofnięci na stronę google.pl, a na koniec powinna załadować się strona inthou.pl.

Do uzupełnienia

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium, Dostęp z dnia 28 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/interactions/navigation/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.